top of page

המשרד עוסק בייצוג נאשמים וחשודים במגוון רחב של עבירות, בהן עבירות צווארון לבן, מרמה, מיסים,  מין, אלימות, סמים, רכוש,  תכנון ובנייה,  רישוי עסקים, איכות סביבה ועוד. המשרד מלווה את הלקוח החל מהליכי החקירה והמעצר, דרך הגשת כתב האישום וניהול התיק ועד להליכי הערעור.

 

לצוות המשרד ניסיון בייצוג נאשמים בגירים וקטינים, יחידים וחברות, נושאי משרה וחיילים, ובייצוג מתלוננים ונפגעי עבירה בהליך הפלילי. המשרד מייצג גם אסירים במהלך תקופת המאסר בעתירות הנוגעות לתנאי המאסר ומהלכו וכן בוועדות השחרורים (ועדת שליש).

 

עורכי הדין במשרד מיומנים בטיפול בתיק הפלילי על כל שלביו. הפעילות במשרד מבוססת על לימוד יסודי של חומרי החקירה בתיק,  לצד התחשבות במכלול הלחצים המופעלים על אדם אשר המשטרה מבקשת לעצרו או אשר הוגש נגדו כתב אישום.  תשומת לב מיוחדת מושמת על ליווי בני המשפחה בהתמודדות עם השלכות ההליך הפלילי ועם סוגיות היקפיות נלוות.

 ​

לצוות המשרד ניסיון בניהול משא ומתן מול רשויות התביעה ובניהול ההליכים בבית המשפט.

צוות המשרד ייעץ ללקוח וילווה אותו בכל שלבי ההליך הפלילי, כולל במתן ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בהליכי שימוע טרם הגשת כתב אישום, ייצוג בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה, ייצוג בהליכים מקדמיים כולל בבקשות לחזרה מכתב אישום ובקשות לעיכוב הליכים, ייצוג בבקשות חנינה ובבקשות למחיקת רישום פלילי, ייצוג בתביעות פיצויים לנאשמים שזוכו וייצוג בקובלנות פליליות וייצוג בתביעות נגררות.

 

עורכי הדים מעניקים ללקוחותינו ייצוג איכותי ומקצועי, המבוסס בין היתר גם על קשר עם גורמים מקצועיים שונים ככל שדורש העניין.  בכל תיק נבחן באופן פרטני הצורך בפנייה לאנשי מקצוע בשלל תחומים, כגון מומחים, חוקרים פרטיים, אנשי בריאות הנפש ומעריכי מסוכנות, הכל בהתאם לנאשם, לתיק ולנסיבותיו.

 

בנוסף, אנו מייצגים נאשמים אשר הוגשו כנגדם תובענות על ידי רשויות שונות- בבתי הדין למשמעת של השירות הציבורי, בין היתר בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ובבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות. חשוב לדעת כי על אף שהדיון בבתי הדין הללו אינו פלילי על כל היבטיו, הרי שהתוצאות הנובעות מהרשעה בבתי הדין הללו עלולות להיות קשות ביותר ולא פעם תהא השפעתן דומה לזו של הרשעה בעבירה פלילית. לפיכך, יש לנהל את הדיון בהליכים אלה כאילו מדובר בהליך פלילי הלכה למעשה.

 

צוות המשרד זמין להתייעצות לאורך כל שעות היממה ונותן מענה מידי למקרים דחופים. עורכי הדין מייצגים בהליכים בכל הערכאות (בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, בתי המשפט הצבאיים, בתי הדין הצבאיים, בתי המשפט לנוער, ובתי הדין למשמעת) בכל רחבי הארץ.

רח׳ יד חרוצים 14, תל-אביב 6770007

     972-3-9599938+

     972-3-9599937+

kenneth@mann-law.com

telephone-symbol-png-image-88803.png
8017-200.png
bottom of page